(2017-01-09) : งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

Gallery > งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

 Location : Well Grows Industries Estate