บริษัท ชนะดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ReadyPlanet.com
Gallery

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 ตุลาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : WAREHOUSE C2.4 @AMATA CITY CHONBURI
รายละเอียด:

 WAREHOUSE C2.4 @AMATA CITY CHONBURI

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 เมษายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : NEW FACTORY_ PINTHONG CHONBURI
รายละเอียด:

 NEW FACTORY : PINTHONG CHONBURI

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 กันยายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : CAR PARK PROJECT
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 25 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 สิงหาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : งานปูบล๊อคตัวหนอนทางเดิน
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 14 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 กรกฎาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : งานลานคอนกรีต
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 มิถุนายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : Canteen Renovate @ NSK Amatanakorn
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 3 พฤษภาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : CCL LAB RENOVATE
รายละเอียด:

 CCL LAB RENOVATE _AMATA CITY INDUSTRIAL ESTATE @ RAYONG

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 เมษายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : งานต่อเติมโรงเก็บขยะ
รายละเอียด:

 Amatanakorn

จำนวนรูป : 16 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 มกราคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
รายละเอียด:

 Location : Well Grows Industries Estate

จำนวนรูป : 22 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 กรกฎาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : งานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรม
รายละเอียด:

 Location : Bansuan, Chonburi

จำนวนรูป : 170 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1 2 3 4  [ถัดไป]